HOME
Powered by StoreHub

INKEEZE PINK 6 oz


  • Delivery

Product Description


Pink Glide - ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของครอบครัว INKEEZE ครีมนี้มีสูตรเดียวกับสีม่วง ไม่มีส่วนผสมของปิโตเลียมเจล จะมีกลิ่นอ่อนๆของบับเบิ้ลกั๊ม ปราศจากน้ำมันหอมระเหย